Cele i cenymetry


Centymetr (cm) to dziesiętna jednostka przemieszczenia w układzie jednostek CGS (centymetr / gram / sekunda). Cm jest równy 0,01 m i wynosi około 2,54 cm na cal liniowy. Przy międzynarodowej standardowej jednostce długości wynosi 39,37 cala.

Definicja cala

Cal to jednostka wielu systemów miar długości lub odległości, składająca się z jednostki celnej Stanów Zjednoczonych i brytyjskich jednostek imperialnych. 1 cal to 1⁄12 stopy, a 1 cal to 1⁄36 jarda. Według współczesnej definicji cal to dokładnie 25,4 milimetra.

Jak przekonwertować 25 cm na cale?

Zobacz dobre artykuły

Najlepszy wzór na pomnożenie wartości centymetra przez tę samą wartość cala to 0,39370078740157. Współczynnik 0,39370078740157 jest wynikiem podziału 1/2,54 (definicja w calach). Więc, jeśli chcesz przekonwertować na cale 25 cm, w tej sytuacji potrzebujesz:

Wartość w calach = 25 × 0,39370078740157 = 9,8425196850394 Za pomocą tego konwertera możesz znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

25 cm na cale

Teraz pokazujemy Ci, że możesz użyć podanej formuły od 25 cm do cali. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? Czytaj dalej. Zanim pokażemy Ci krok po kroku, przypomnij o tej formule:

Liczba cm * 0,393700787 = wynik w calach

Teraz musisz pomnożyć liczbę cm przez 0,393700787, jak w poprzednich przykładach. Więc pomnóż 25 przez 0,393700787. Daje 9,84251975 cali. Możesz dodatkowo wziąć wynik w dwóch miejscach po przecinku. Daje to 3,94, więc 25 centymetrów to 3,94 cala. Widzisz, pod żadnym względem nie jest to skomplikowane. Teraz obliczymy to za pomocą innej formuły. Poniżej znajduje się krótkie przypomnienie tej formuły.

Liczba centymetrów * 0,39 = wynik w calach

Spróbujmy. Pomnóż 25 cm przez 0,39. Daje 9.84251975. Tak więc 25 cm to tyle samo, co 3,9 cala. Istnieją inne sposoby obliczania od 25 cm do cala. Możesz użyć tylko kalkulatora 25 cm. 1 cm = 0,393700787 cala, więc w przypadku, gdy chcesz uzyskać wynik do 25 cm, musisz przesunąć miejsce dziesiętne na właściwe. Teraz jest daleko od 0 do 3. Po przesunięciu o jedno miejsce we właściwe będzie to od 3 do 9. Tak więc 25 cm równa się 9.84251975 cali. Rzeczywiście. Ten wynik można dodatkowo zaokrąglić do 2 punktów. Ostateczny wynik to 9,84251975 cali.

Jak przekonwertować 60 cm na cale?

 Kiedy przechodzisz z jednej jednostki na drugą, musisz napisać równanie, aby ujawnić swoim przełożonym to, czego potrzebujesz, aby uzyskać odpowiedź. Jeśli równanie byłoby czytane:

’ w’

Teraz musimy wiedzieć, jakie jednostki musimy przeszukać, nauczymy się poprawnie dzielić lub mnożyć podane jednostki i liczby, aby poznać odpowiedź. W tym celu podane liczby to 60 cm i 2,54 cala. 

Patrząc na nie, sposobem na otrzymanie odpowiedzi w calach jest narysowanie równania po lewej stronie, tak aby następny centymetr każdej liczby został wykreślony. Mogła pojawić się tylko wtedy, gdy jednostki są w kierunku przeciwnym do znaku podziału. Widzisz, jednostki „centymetrowe” są anulowane i pozostaje Ci tylko „ich” do wyszukania odpowiedzi, która ma 23,62 cala.

Nasz słupek został ukończony, który ma około 25 cm na cal. Więcej informacji na temat cm i jednostek metrycznych można znaleźć na naszej stronie.